rss

چهارشنبه 1387/4/19

بار خدایا دیر زمانی است که انسانیت از جهان دور گشته است وانسان ها هم نوعان خود را نابود می کنند .دیگر جایی برای ترحم نیست .حتی حیوانات این موجودات بی آزار بر روی زمین که هرکدام به نوعی قدرت لایزال الهی را نشان می دهند وستایش حق تعالی را به جای می آورند را انسان ها به کار می گیرند تا انسان های دیگر را نابود نمایند وبه آرزوها وامیال خود دست پیدا کنند . آسمان دیگر آب را از انسان ها دریغ کرده است چرا که انسان ها آسمان را به کار گرفته اند تا هم نوعان خود رابا کمک بمب وموشک نابود نمایند .


| برچسب ها :
X